Referentie

365/KeurCompany

www.365.nl/keurcompany

Binnen 365 hebben wij met regelmaat vacatures. Natuurlijk worden deze eerst intern geplaatst. 365 wil namelijk graag dat medewerkers doorstromen. Wanneer er zich geen geschikte interne kandidaten melden dan wijken wij vaak uit naar werving- en selectiebureaus. Zo zijn wij ook in contact gekomen met Dyanne. Via Dyanne zijn inmiddels twee nieuwe kandidaten aangesteld. Dit is niet “zo maar” gegaan. 365 stelt hoge eisen aan haar medewerkers. Na een intake gesprek hebben wij snel CV’s van Dyanne ontvangen. Niet alle kandidaten kwamen overeen met onze eisen en wensen maar het merendeel juist wel. We hebben verzocht om nog enkele CV’s van kandidaten toegezonden te krijgen. 365 heeft aangegeven welke kandidaten voor een gesprek konden worden uitgenodigd. Uiteindelijk zijn uit deze procedure dus twee nieuwe collega’s voort gekomen.

Wij hebben het samen werken met Dyanne ervaren als echt samenwerken. Soms leek het wel alsof Dyanne bij ons de HR adviseur was. Haar betrokkenheid was groot en ook zij wilde dat de juiste persoon op de juiste plek werd aangesteld. Geen vraag was te veel en altijd zijn wij tijdig geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De kandidaten waren goed geïnformeerd over 365 en de vacatures. Ook zij hebben de gesprekken met Dyanne als positief ervaren. Gedurende de sollicitatieprocedure heeft Dyanne duidelijk de regie gevoerd en mede het tempo en succes bepaald.

Kortom wanneer wij een vacature hebben en er geen interne goede kandidaten voor handen zijn dan zullen wij zeker gebruik maken van Dyanne.

Peter Barentsen, Directeur 365/KeurCompany

deel deze informatie via jouw sociale netwerk

Copyright © 2020 Recruitment Integrated | Design & Development door Lama Lama